راهنما: جهت راحتی مقایسه نرخ ها، نوار آبی رنگی روبروی هر تاریخ قرارداده شده است که به میزان نرخ پرواز طول دارد. برای مشاهده ی جزییات یا رزرو پرواز، روی روز مورد نظر کلیک نمایید. جهت راحتی شما قیمت به هزارتومان نمایش داده شده است.
ارزان ترین نرخ بلیط هواپیما در مسیر ازمير به تهران امام خميني
شنبه 12 خرداد 2,500,000
چهارشنبه 16 خرداد 7,200,000
شنبه 19 خرداد 14,200,000
چهارشنبه 23 خرداد 9,500,000
شنبه 26 خرداد 10,000,000
چهارشنبه 30 خرداد 9,500,000
شنبه 2 تير 12,000,000
چهارشنبه 6 تير 9,500,000
شنبه 9 تير 12,200,000
چهارشنبه 13 تير 9,500,000
شنبه 16 تير 12,000,000
چهارشنبه 20 تير 9,500,000
شنبه 23 تير 10,500,000
چهارشنبه 27 تير 11,000,000
شنبه 30 تير 12,000,000